O agenciji Prvi korak

Agencija za ekonomski razvoj „ PRVI KORAK" d.o.o. je osnovana od strane Općine Konjic sa zadatkom da prati prioritete u razvoju općine Konjic, da priprema, koordinira, realizuje projekte te uspostavlja partnerstva za implementaciju razvojnih projekata općine Konjic.

struktura
STRUKTURA UPRAVLJANJA (ORGANIGRAM)

Svoj rad bazira na strategiji razvoja općine Konjic. Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. je počela sa radom 2013. godine i funkcionira kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Misija Agencije za ekonomski razvoj Općine Konjic je promoviranje privrede, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic. Agencija za ekonomski razvoj će stvarati uslove za razvoj dinamične, savremene i raznovrsne privrede u Općini Konjic kroz razvoj poduzetništva i MSP objedinjavanjem i usmjeravanjem materijalnih, ljudskih i finansijskih resursa.

Vizija Agencije je da postane prepoznatljivi partner i priznati nosilac lokalnog ekonomskog razvoja koji uspješno doprinosi ne samo prosperitetu općine Konjic, već i razvoju drugih zajednica u okruženju.

Agencija za razvoj također svoj rad usmjerava prema identifikaciji novih razvojnih mogućnosti; promociji poslovnih zona i privrednih potencijala općine Konjic; unapređenju razvoja MSP kroz programe neformalnog obrazovanja i poslovnog savjetovanja; privlaćenju domaćih i stranih investicija; izradi i implementaciji projekata EU; te ruralnom i poljoprivrednom razvoju i razvoju turizma.

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija