Rukotvorine Featured

28 Feb 2014
7799 times

Drvorezbarstvo, spoj izrade predmeta od drveta i vjekovne čovjekove težnje za ukrašavanjem, kao primarni zanat, u porodici Nikšić prisutno je već oko 100 godina. U vrijeme kada je Konjic bio Primorska banovina, postojala je reklama u tadašnjim novinama sa logom „Prva i najpreciznija rezbarska radnja od orahovine".

Začetnici radionice “Rukotvorine” su bili braća Adem i Meho Nikšić. Radnju su utemeljili 1928.godine, međutim Meho se 1933.godine povukao iz ovog posla, tako da je radionicu preuzeo Adem. Ademovim stopa su krenuli njegovi sinovi Besim i Mukerem.   

Nikšić Besim je rođen 1936.godine, završio drvorezbarski zanat 1955.godine kod Šašić Sadika, a već 1960.godine sa svojim bratom Mukeremom otvaraju drvorezbarsku radnju “Neretva” koja je radila sve do prerane smrti Mukerema (1989.) Poslije toga Besim otvara vlastitu radionicu pod nazivom “Rukotvorine”.

Vještini drvorezbarenja Besim je obučio i jednog od dvojice svojih sinova, Adema rođenog 1974.godine, inače diplomiranog arhitektu, koji preuzima vođenje ovih poslova veoma uspješno i koji uspijeva u tradicionalni porodični posao unijeti novine i na taj način osavremeniti i unaprijediti proizvodnju.

 

Za svoj rad su mnogo puta nagrađivani, a u decembru 2002.godine Direkcija Agencije za izbor najmenadžera u Bosni i Hercegovini je Besimu Nikšiću dodijelila specijalno priznanje u akciji izbora najmenadžera 2002.godine. Inače, za izradu rezbarenih predmeta koristi se konjičko drvo - voćkarice: orahovo, kruškovo, trešnjevo, dudovo, kao i javorovo drvo. U drvorezbarenju su se razvila 4 osnovna tipa ornamentike: bosanska, arapska, geometrijska i duboka šara. Peškun je jedini dio namještaja preuzet sa istoka, čiji se osnovni oblik nije mjenjao.

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija