Konjic karton

17 Feb 2014
6188 times

Firma KONJIC KARTON je počela sa proizvodnjom transportne kartonske ambalaže 1998.godine. U početku smo imali dosta skromne kapacitete, da bi vremenom konstantnim ulaganjem u proizvodne kapacitete nabavkom vrhunskih mašina za proizvodnju transportne kartonske ambalaže dostigli najviše standarde u kvaliteti izrade kutija. Uporedo sa nabavkom novih mašina ulagali smo u školovanje i edukaciju naših kadrova, tako da smo danas opremljeni i osposobljeni zadovoljiti i najviše zahtjeve po pitanju kvaliteta transportne kartonske ambalaže, tačnosti i pravovremenosti isporuka narudžbi naših kupaca.

galerija-kutije1

Danas smo u mogućnosti isporučiti transportnu kartonsku ambalažu sa štampom u flexo tehnici u četri boje (po potrebi sa lakiranjem). Uložili smo jako puno u nabavku mašina za izradu najzahtjevnijeg tipa kutija, takozvane shelf ready packaging tj. kutije koje se izlažu zajedno sa proizvodom direktno na prodajnu policu u tržnim centrima. Ovaj tip kutija se odlikuje jako komplikovanim dizajnom, štampom u više boja koja je jako zahtjevna i ljepljenjem kutije u više tačaka. Osim što nudimo izradu shelf ready kutija u mogućnosti smo izrađivati i veoma zahtjevne jumbo kutije za pakovanje namještaja tako da sarađujemo sa više domaćih proizvođača namještaja koji snadbjevaju IKEA lance za prodaju namještaja, čime smo zadovoljili sve IKEA zahtjeve po pitanju kvaliteta izrade, tačnosti i pravovremenosti isporuke. Imamo jako dobru saradnju i sa našim domaćim firmama koje snadbjevaju automobilsku industriju koja je sama po sebi jedna od najzahtjevnijih po pitanju kvaliteta izrade i rokova isporuke.

galerija-kutije2

Preduzeće KONJIC KARTON opremljeno je sa dvije casemaker linije za proizvodnju standardnih amerikan-sloter tip kutija. Obadvije linije imaju kapacitet od 10.000 kutija/sat, mogućnost in-line izrade flexo štampe do četri boje, automatskog ljepljenja kutja, te pakovanja u svežnjeve po 20 kutija kao posljednje operacije u procesu izrade ovog tipa kutija.

Pored ovih mašina imamo i dvije automatske ravne štance koje su namjenjene za izradu štancanih kartonskih kutija, te automatsku ljepilicu za ljepljenje ovog tipa-štancanih kutija u više tačaka.
Za izradu kutija za pakovanje namještaja posjedujemo namjenski Jumbo printer sloter, te poluautomatsku ljepilicu/šivalicu, koja služa za ljepljenje ili šivanje ovih kutija za pakovanje namještaja.

galerija-kutije3

Važno je napomenuti da su sve mašine vrhunskih evropskih proizvođača, čime smo osigurali najbolji mogući kvalitet izrade kutija. Osim kvaliteta same izrade kutija, ulaganje u najkvalitetnije mašine za izradu kutija omogućava nam da našim kupcima pored kvaliteta izrade možemo ponuditi i sigurnost u isporukama kroz stalni kontinuitet i ujednačenost svih parametara naših proizvoda.

Naša tehnička služba opremljena je i osposobljena za mjerenje kvaliteta materijala od kojeg se izrađuju kartonske kutije i gotovih kutija, tako da kontinuiranim monitoringom svih faza proizvodnje, od prijema materijala do skladištenja gotovih proizvoda, osigurava našim kupcima da je proizvod kontrolisan sa svih aspekata što osigurava njegovu visoku pouzdanost i kvalitet.

galerija-kutije4

U komercjalnoj službi mladi tim naših uposlenika u konstanoj komunikaciji sa našim kupcima i dobavljačima kordinira sve faze procesa od nabave meterijala, njegove dopreme do našeg preduzeća, proizvodnje kartonskih kutija, skladištenja i pravovremenog otpremanja na adresu kupca. Sve kutije isporučujemo vlastitim vozilima do naših kupaca.

Dalji planovi našeg preduzeća su praćenje svjetskih trendova u razvoju transportne kartonske ambalaže i primjenjivanje najnovijih saznanja i dostignuća u ovom sektoru u našim proizvodima i uslugama kako bi smo na što bolji način bili partner našim kupcima. Danas naše najveće firme postaju svjesne da su jake onoliko koliko je jak i njihov „supply chain" tj. lanac njihovih dobavljača i mi svoje mjesto vidimo kao jaka karika u lancu snadbjevanja naših partera. Transportne kartonske kutije KONJIC KARTON-a su prepoznatljive po svom kvalitetu, te kvalitetu naše usluge koju pružamo našim partenerima.

galerija-kutije5

KONJIC KARTON temelji svoj razvoj prvenstveno kroz ulaganje u mladi stručni kadar ali i stalnim investiranjem u najsavremeniju opremu za izradu kartonskih kutija te kontrolu kvaliteta naših kutija, cijelo vrijeme vodeći računa o zaštiti okoline, sigurnosti naših uposlenika te visokoj efikasnosti u uštedi energije i sirovina. Pažljivo pratimo dostignuća i trendove koji su aktuelni u industriji kartonske ambalaže na najnaprednijim svjetskim tržištima i trudimo se da ih uvedemo u praksu našeg preduzeća. Dalji planovi našeg preduzeća vezani su za povećanje proizvodnih kapaciteta kroz izgradnju dodatnih objekata za širenje proizvodnje i povećanje skladišnih kapaciteta, te nabavka dodatne naprednije opreme za proizvodnju kartonske ambalaže, čime želimo obezbjediti da i u narednom periodu nastavimo našim kupcima pružati najbolja inovativna rješenja po pitanju transportne kartonske ambalaže, čime doprinosimo povećanju njihove konkurentnosti i uspjeha.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija