Print this page

Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Kiser kod Konjica

09 Jan 2015
1656 times

Dana 20.11.2013.godine objavljen je „Javni natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK/HNŽ radi sufinanciranja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanje kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača i energetske učinkovitosti".
Na ovaj javni poziv Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic prijavila se sa projektom „Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Kiser kod Konjica".
Cilj ovog projekta je obnova potpuno izgorjelih kompleksa šuma kako bi se vratio narušeni ekosistem i biodiverzitet koji je bio naglašen na ovom području.
Nakon objave rezultata Javnog natječaja potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta između Fonda za zaštitu okliša HNK-a i Agencije „PRVI KORAK" d.o.o. u iznosu 12.000,00 KM.

Agencija za ekonomski razvoj je poslala konkurentske zahtjeve u postupku javnih nabavki kako bi izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sadnju 2.000 komada sadnica crnog bora i 4.000 komada sadnica smrče na lokalitetu Kiser kod Konjica. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma Šumarstvo Prenj d.d. Konjic, sa kojom je potpisan ugovor.
Projektom predviđena aktivnost nabavke i sadnje autohtonih sadnica crnog bora i smrče na opožarenom lokalitetu Kiser, je u potpunosti realizovana, što je bila osnovna aktivnost i cilj ovog projekta.