Stručno osposobljavanje i zapošljavanje inženjera hemije i radnika na površinskoj zaštiti metala za potrebe preduzeća Surtec-Eurosjaj d.o.o. Konjic

15 Jan 2016
1291 times

Kako bi se stvorili uslovi za bolje zapošljavanje nezaposlenih lica registrovanih na Birou za zapošljavanje na području općine Konjic, u proteklom periodu realizovano je nekoliko projekata među kojima je i projekat stručnog osposobljavanja i zapošljavanja inženjera hemije i radnika na površinskoj zaštiti metala, u okviru kojeg je bilo potrebno izvršiti prekvalifikaciju i obuku za 61-nog kandidata.

Riječ je o preduzeću SurTec-Eurosjaj d.o.o. iz Konjica koja se bavi površinskom zaštitom metalnih elemenata i koje je uslijed višemilionske investicije u proizvodni pogon tople cinčaone iskazalo potrebu za zapošljavanjem radnika sa specifičnim znanjima i vještinama u ovoj oblasti.
Novi pogon sada upošljava 54 nova radnika koja su uspješno završila obuku, a plan proizvodnje za prvu godinu je 6000 tona sa tendencijom povećanja. Sa ovim pogonom preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. zaokružilo je spektar usluga koje pružaju te su osposobljeni za pružanje usluga i najzahtjevnijim kupcima sa širokom paletom zahtjeva, a sve na jednom mjestu. Toplo cinčanje je dosad najefikasnija i ekološki najprihvatljivija zaštita čelika od korozije u svijetu. Kako s tehnološkog, tako i s ekonomskog gledišta, metode toplog cinčanja naviše se koriste u zaštiti od korozije.

Realizacijom ovog projekta odgovorilo se na problem nedostatka kvalifikovane radne snage, unapređenja kako neformalnog obrazovanja tako i formalnog obrazovanja kroz formiranje VET vijeća u sklopu Srednje škole Konjic kroz koje se kanališu rasprave, savjetovanje, pregovori i zajedničke akcije poslodavaca, obrazovnih institucija i drugih zainteresovanih strana oko širokog raspona pitanja i pitanja vezanih za područje ljudskih resursa.

Jasmin Badžak, direktor SurTec -Eurosjaj kazao je kako bez investicija i kadra neće moći pratiti trendove naročito u automobilskoj industriji. Pojasnio je kako je kompanija na čijem je čelu prepoznala problem te zatražila pomoć javnih institucija i međunarodnih organizacija. Zahvaljujući toj saradnji stvoren je kadar koji je danas deficitaran.

"Nećemo stati sa investicijama. Planiramo otvoriti novi pogon gdje će biti zaposleno od 35-40 radnika", kazao je Badžak, te poručio drugima da iskopiraju njihov primjer jer se zajedničkim snagama može postići mnogo više.

Partneri ovog projekta su USAID-Sida Projekat unapređenja lokalnog razvoja ( GOLD), Federalni zavod za zapošljavanje(FZZZ), preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o., Vlada HNK, Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic.

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija