Članovi Udruženja MSP i preduzetnika

 

Članovi Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

- Jasmin Badžak, SurTec-Eurosjaj, Predsjednik Upravnog odbora

- Adem Nikšić, Rukotvorine d.o.o., član

- Hamid Hajduk, G.P.Rad d.d., član

- Emir Klepo, Valbih d.o.o., član

- Haris Idrizović, Oblo Commerce d.o.o., član

- Kasim Džajić, Neretva rafting, član

- Nedžad Maksumić, Maksumić komerc d.o.o., član


Članovi Skupštine Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

1. Bernadin Alagić, P.D. Igman d.d., Predsjednik skupštine
2. Adem Nikšić, Rukotvorine d.o.o., zamjenik predsjednika skupštine
3. Jasmin Badžak, SurTec - Eurosjaj d.o.o.
4. Hamid Hajduk, G.P. Rad d.d.
5. Emir Klepo, Valbih d.o.o.
6. Haris Idrizović, Oblo Commerce d.o.o.
7. Kasim Džajić, Neretva Rafting
8. Nedžad Maksumić, Maksumić Komerc d.o.o.
9. Kasim Halilović, Rafting Bijela
10. Eldin Gakić, Tudup Rafting
11. Adem Hadžajlija, J.U."Narodni Univerzitet" Konjic
12. Đani Karalić, Zoor Bosna Turistička agencija
13. Elvis Ćibo, Konjic Bus d.o.o.
14. Adem Hebibović, Gradnja Konjic d.o.o.
15. Alija Nezirović, AGI d.o.o.
16. Ahmed Boloban, Bujice d.d.
17. Sejo Ćibo, Kristal Komerc d.o.o.
18. Muhamed Novalić, PBP d.o.o.
19. Ermin Mujkić, Balkanika d.o.o.
20. Samir Alikadić, Šumarstvo Prenj d.d.
21. Muhamed Tulić, Nova pilana
22. Adis Mujan, Konjic Karton d.o.o.
23. Amira Balić, Udruženje građana. za proizvodnju mlijeka i mesa "FARMER" Konjic
24. Mensur Duraković, Udruženje građana za proizvodnju voća
25. Ibrahim Turak, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Buturović Polje
26. Sulejman Lapo, Pčelarsko društvo "ROJ"
27. Osman Perva, Udruženje građana za proizvodnju , skupljanje i preradu ljekovitog bilja, gljiva i šumskih plodova
28. Rusmir Đikić, RFK Valjčići d.d.
29. Sead Džumhur, Graewe Tadiv d.o.o.
30. Almir Habibija, Alat d.d.
31. Irfan Špago, Štancovani dijelovi d.d.
32. Rasim Džajić, Metalko d.o.o.
33. Semir Mujkanović, Unisgal d.d.
34. Sejo Kazić, Tvornica Zakovica d.o.o.
35. Miralem Sultanić, STR Ram-Prom
36. Adis Madžak, TR "M Market"
37. Almir Hebibović, Knjižara Pelikan
38. Edita Idrizović, Gradska pekara d.d.
39. Denis Krtalić, SUR caffe Derby
40. Armin Hondo, Hondoprom
41. Edisa Idrizović, SUR Caffe Bar
42. Goran Anđelić, TIN d.o.o.
43. Lana Begtašević-Velagić, Savez poljoprivrednih udruženja Konjic
44. Almir Variščić, Auto Servis Škico

Novi članovi Udruženja 

 1. Adij Tufekčija, Tufi d.o.o.
 2. Mirela Hadžialić, Eko selo Boračko jezero d.o.o.
 3. Dženan Šoro, Prokon d.o.o.
 4. Adis Spiljak, Agromilk d.o.o.
 5. Elvir Duranović, Radix d.o.o.
 6. Dženan Kovačić, Plan d.o.o.
 7. Anes Maksumić, ZR Cvjećara "Agnesa"
 8. Jelle Scherpereel, Forest avenue šumski put d.o.o.
 9. Almin Lepara, MBH-PROM d.o.o.
 10. Huso Trešnjo, Trešnjo Commerce d.o.o.
 11. Aldin Pripo, UR caffe "Insomnia"
 12. Nesib Ćukle, Caffe "Zanzibar"
 13. Emin Hebibović, Vrutak d.o.o.
 14. Almir Nikšić, Bosnaprom d.o.o.
 15. Sanel Korić, Neretva Rafting "Raft Kor"
 16. Damir Žujo, ZR "ALFA IRIS"
 17. Kenan Osmanović, Foto video "Amadeus"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija