Sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

18 Dec 2014
1373 times

U sklopu priprema za održavanje prve redovne Skupštine Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, održan je treći sastanak Upravnog odbora Udruženja na kojem su definisani materijali za Skupštinu, kao i broj članova Skupštine.

Sastanak je održan 10.12.2014. godine, u prostorijama Općine Konjica sa početkom u 14:00 sati.

Pored redovnih članova Upravnog odbora, sastanku su prisustvovali i predstavnik USAID-Sida GOLD Projekta, gosp. Amir Sarajlić, kao i direktor Srednje škole Konjic, gosp. Zahid Borić, koji su predstavili mogućnosti za unapređenje saradnje između privrednog sektora i institucija obrazovanja na lokalnom nivou, kroz formiranje Privrednog savjeta u sklopu Srednje škole Konjic.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija