Print this page

VI sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika

27 Sep 2016
221 times

U ponedjeljak, 22.08.2016. godine održan je šesti sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Sastanak je počeo u 14:00 sati, a održan je u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic.
Na sastanku se razgovaralo o imenovanju članova komisije ispred Udruženja privrednika za potrebe izrade Strategije razvoja Općine Konjic 2016-2025 koji bi aktivnim učešćem i svojim iskustvom, stručnošću i poznavanjem planova razvoja doprinijeli kreiranju kvalitetnog strateškog dokumenta kroz definisanje prioritnih programa, projekata i mjera kao smjernica razvoja općine Konjic.
Predstavljena je i Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom „3rd CEE Procurement & Supply Forum. Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja, koji će se održati u Pragu 19.10.2016, odabrane kompanije iz Baltičkih zemalja, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja. Bilo je riječi i o međunarodnom poslovnom susretu i konferenciju pod nazivom"Open4Business", koji će se održati od 19. do 21. septembra 2016. godine u Pečuhu (Mađarska).
Također, prisutni su informisani o Javnom pozivu Međunarodne organizacije rada kao i aktivnostima koje provodi Agencije „PRVI KORAK" d.o.o. kao vodeći aplikant na ovom projektu.