Osnivačka skupština udruženja privrednika Konjic

20 Maj 2014
1260 times

U utorak 20.05.2014. godine sa početkom u 13:00 u Sali vijeća Općine Konjic održana je osnivačka skupština Udruženja Privrednika Općine Konjic.

Na osnivačkoj skupštini pored predstavnika Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" i privrednika Općine Konjic prisustvovali su i načelnik Općine Konjic gosp. Emir Bubalo kao i predstavnici GIZ-a gosp. Admir Vranić i gđa. Mirjana Stanković.

Skupštinu je otvorio direktor Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, pozdravio sve prisutne i upoznao ih sa dnevnim redom skupštine.

Nakon otvaranja skupštine uslijedilo je obraćanje načelnika Općine Konjic Emir-a Bubalo, koji je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na dolasku. Nakon toga je govorio o značaju formiranja udruženja i napominuo da će Općina i Agencija za ekonomski razvoj „ PRVI KORAK" d.o.o. biti na raspolaganju da pomognu na tom putu.

U radnom dijelu skupštine prisutni privrednici su predložili sljedeće članove na pozicije predsjednika skupštine, zamjenika predsjednika skupštine te jednoglasnom odlukom prihvatili njihovo imenovanje:
• Alagić Bernadin - predsjednika Osnivačke skupštine
• Nikšić Adem - zamjenik predsjednika Osnivačke skupštine skupštine.

Nakon izbora predsjedavajućeg Osnivačke skupštine pristupilo se usvajanju akata potrebnih za registraciju Udruženja:
• Odluka o osnivanju Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic
• Statut Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic
• Odluka o izboru tijela Udruženja
• Odluka o davanju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje

Za članove upravnog odbora udruženja prirednika izabrani su:
• Jasmin Badžak; predsjednik upravnog odbora
• Adem Nikšić;
• Kasim Džajić;
• Emir Klepo;
• Haris Idrizović;
• Mumin Maksumić;
• Hamid Hajduk.

Nаkon usvаjаnjа odlukа, Osnivаčkа skupštinа je pristupilа izboru licа ovlаštenog zа zаstupаnje udruženja. Predloženo je dа se zа ovlаštenog predstаvnikа izаbere agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic. Za sjedište Udruženja određene su prostorije agencije za ekonomski razvoj u ul. Musala do br. 1. Prijedlog je jednoglаsno usvojen, te se zadužuje ovlašteni predstavnik Osnivačke skupštine da što prije pristupi registraciji Udruženja.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija