Svrha, vizija i misija Udruženja MSP i preduzetnika

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

Misija

Formirano je da stvara povoljno poslovno okruženje za svoje članove kako bi im omogućila uspješnije poslovanje, da organizira nastupe prema državnim institucijama i poduzima niz drugih aktivnosti kao što su:

• organiziran nastup na sajmovima,
• socijalna politika,
• rješavanje pitanja neuposlenosti itd.

Vizija

Stvoriti poslovni ambijent u kojem će ideje pojedinaca doći do izražaja, u kojem će se odvijati
• slobodni protok roba i usluga,
• omogućiti strana ulaganja,
• osigurati zdrava konurencija, te
• uspostaviti javno i privatno partnerstvo.

Ciljevi

Zaštita lokalnog stanovništva od nelojalne konkurencije
- Razvoj poduzetništva na lokalnom nivou
- Sudjelovanje u kreiranju politike zapošljavanja
- Organiziran nastup na sajmovima
- Organiziran nastup prema nadležnim institucijama
- Zaštita interesa članova udruge
- Pružanje svih vrsta poslovnih informacija
- Savjetovanje, promocija, povezivanje, pomoć pri
međunarodnoj komunikaciji i povezivanju ...

Pravci djelovanja

Razvoj fizičke i poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj ekonomskih aktivnosti
• Razvoj privrede kroz razvoj poduzetništva, razvoj MSP, obrta, ruralni razvoj i razvoj turizma
• Razvoj ljudskih resursa prema potrebama razvoja privrede
• Promoviranje privrede, inovativnih pristupa, novih znanja i dobre prakse iz zemlje i inozemstva
• Podrška MSP putem treninga i edukacija
• Podrška razvoju ljudskih resursa kroz programe edukacije nezaposlenih osoba
• Praćenje i analiziranje politike ruralnog razvoja, te predlaganje mjera za ruralni razvoj
• Poticanje saradnje i posredovanja u povezivanju sudionika važnih za privredni razvoj općine Konjic

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija