Usluge Agencije Prvi korak

Usluge Agencije su:

a) Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSP, udruženjima kao i jedinicama lokalne samouprave u vezi sa:

1) start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za započinjanje poslovanja;
2) dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) za MSP;
3) pravnim propisima i obavezama MSP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;
4) udruživanjem MSP – formiranje i rad udruženja i NVO;
5) standardima kvaliteta;
6) mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;
7) informacijama o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
8) informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;
9) drugim informacijama od značaja za poslovanje sektora MSP;
10) relevantnim programima i projektima u kojima učestvuju ;
11) nacionalnim propisima, strateškim dokumentima i dokumentima EU od značaja za regionalni razvoj;
12) dostupnim domaćim i međunarodnim programima, projektima i izvorima finansiranja iz oblasti regionalnog razvoja;
13) događajima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou od značaja za regionalni razvoj (konferencije, seminari, okrugli stolovi, i sl.);
14) aktivnim i potencijalnim investitorima u regionu;
15) potrebama koje iskažu aktivni i potencijalni investitori u regionu;
16) primjerima dobre prakse domaćih i EU projekata iz oblasti regionalnog razvoja i drugim informacijama od značaja za regionalni razvoj.

b) Obuke koje Agencija „PRVI KORAK" pruža postojećim i potencijalnim MSP, udruženjima, jedinicama lokalne samouprave su:

1) kako započeti sopstveni biznis – start up paket;
2) priprema biznis plana i poslovanje sa bankama;
3) standardi kvaliteta i eko standardi ;
4) finansijsko upravljanje;
5)upravljanje projektnim ciklusom;
6) elementi planske i projektno tehničke dokumentacije u skladu sa nacionalnim i EU zahtevima i standardima.

c) Savjetodavne usluge koje pruža Agencija „PRVI KORAK" su:

1) podrška za pripremu prijava za kredite MSP
2) podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSP
3) podrška osnivanju i razvoju udruženja građana i NVO
4) podrška pripremi i sprovođenju regionalnih razvojnih strategija;
5) podrška osnivačima u svim fazama projektnog ciklusa.

d) Agencija „PRVI KORAK" učestvuje u promotivnim aktivnostima koje se odnose kako na promociju preduzetništva i različitih programa podrške, tako i na promociju regiona:

1) podrška osnivačima pri organizaciji i/ili učešću na domaćim i inostranim promotivnim događajima od značaja za regionalni razvoj (sajmovima, konferencijama, lokalnim događajima);
2) izdavanje publikacija o poslovanju, investicionim potencijalima i poslovnom ambijentu u regionu.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija