Copy of Uspostavljena grant shema za unapređenje poduzetničih zona u FBiH

10 Apr 2015
261 times

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), čime je uspostavljena grant shema za unapređenje poduzetničih zona i podršku lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Federaciji BiH.

Nakon potpisivanja značaj ovog projekta naglasili su potpisnici - resorni federalni ministar Sanjin Halimović, direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH Joseph Guntern i Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH.

Ministar Halimović je kazao da je posebni značaj ovog projekta u tome što će unaprijediti postojeće industrijske zone i razvoj novih zona u lokalnim zajednicama, čime će podržati otvaranje novih radnih mjesta.

Halimović se nada da će do kraja projekta biti otvoreno novih trista do petsto radnih mjesta.

Zahira Virani je kazala da se očekuje bolji rad najmanje deset poduzetničkih zona i najmanje 150 novih radnih mjesta.

Od lokalnih vlasti se očekuje da sufinansiraju s najmanje 20 posto svaki odobreni projekt.

Ukupna vrijednost ovog finansijskog mehanizma za finansiranje projekata jedinica lokalne samouprave je 1.570.000 KM, od čega je resorno federalno ministarstvo osiguralo milion KM, a vlada Švicarske 570 hiljada KM.

Novac od ove grant sheme će se usmjeravati na gradnju nove i unapređenje postojeće infrastrukture u poduzetničkim zonama u FBiH kao preduvjet za ekonomski rast i zapošljavanje, odnosno stvaranje novih radnih mjesta na lokalnom nivou u FBiH.

Ulaganja u infrastrukturu će imati za cilj poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvalitete i atraktivnosti postojećih poduzetničkih zona na lokalnom i regionalnom nivou.

Ova ulaganja će se kombinovati s podrškom pratećim uslugama razvoju poduzetništva, da bi se kreiralo bolje okruženje za djelovanje malih i srednjih preduzeća, istaknuto je tokom potpisivanja memoranduma.

Pri realizaciji grant sheme, kojom će upravljati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, potpuno će se primjenjivati pristup Evropske unije - od javnog natječaja za konkuretan i transparentan odabir projekata, redovnog praćenja i realizacije do procjene rezultata.

Javni poziv za jedinice lokalne samouprave će biti objavljen početkom oktobra.

ekapija.ba

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Contact

Economic Development Agency"PRVI KORAK" LLC Konjic
Musala No.1
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Photo Gallery