Copy of U posjeti: Metalna i drvna industrija aduti konjičkog kraja

10 Apr 2015
285 times

Konjic je još jedna uspješna bh. sredina, nudi investitorima razne mogućnosti u što se uvjerila i ekipa portala eKapija.ba tokom posjete ovom hercegovačkom gradu koji zadnjih godina doživljava pravi procvat. Za privrednike koji žele više informacija dobiti o privredi općine Konjic te mogućim ulaganjima prava adresa je "Prvi Korak" - agencija čiji je glavni zadatak uspostavljanje veze između privrednika i Općine Konjic.

Iako, relativno mlada agencija, Derviš Dizdarević, prvi čovjek Agencije, ojačan mladim snagama uspio je u vrlo kratkom roku realizovati nekoliko projekata. Formirali su Udruženje privrednika općine Konjic, a u saradnji sa GIZ-om formirano je i lokalno Vijeće za konkurentnost u okviru kojeg se daju određene inicijative koje su od interesa za razvoj privrede i zapošljavanje novih radnika, prekvalifikacije, dokvalifikacije i obuke.

880 PRIVREDNIH SUBJEKATA

"Realizovali smo dva projekta koji se odnose na obuku i dokvalifikaciju 30 radnika sa biroa u firmi Sur Tec-Eurosjaj, od čega je 21 dobio stalno zaposlenje. U firmi SIK d.o.o. Mostar završena je obuka varilaca, tako da je i ovdje zaposleno deset radnika", pojašnjava Dizdarević.

"Prvi korak" je kaže Dizdarević u stalnom dogovoru sa privrednicima, prate javne pozive i obavještavaju privrednike. Također, postoji dogovor sa privrednim subjektima da u njihovo ime apliciraju za određene poslove i da pomognu firmama kod apliciranja.

"Radimo i na organizaciji Strategije privrede za naredni period od tri godine. Na zadnjem Vijeću za konkurentnost smo pokrenuli inicijativu, odnosno uradili analizu raspoloživih nezaposlenih kadrova na području općine Konjic", kaže Dizdarević, pojašnjavajući kako na birou ima dosta pasivnih i aktivnih tražilaca posla. Cilj je smatra da se što više istaknu aktivni tražioci posla, ljudi koji su zaista zainteresovani da rade te da se i na taj način olakša privrednicima.

U razgovoru za eKapija.ba Dizdarević pojašnjava kako na području općine Konjic djeluje 880 privrednih subjekata.

IGMAN - NOSILAC RAZVOJA OPĆINE

"Igman je nosilac razvoja općine Konjic, to je namjenska industrija koja zapošljava oko 950 radnika, tako da je on na neki način predstavnik općine van granica BiH. Zatim slijedi Tvornica Vajčića koja zapošljava oko 180 radnika i namjeravaju se dalje širiti. Ono što je specifično za ovu kompaniju jeste da svoje proizvode plasiraju na svjetsko tržište. Zatim dolazi, Graewe Tadiv metalna industrija koju je kupio Njemac i koja broji oko 200 zaposlenih radnika, koja također svoje proizvode plasira na inostrano tržište", kaže Dizdarević.

Uspješna kompanija je i Sur Tec-Eurosjaj koja je nastala nakon rata i koja ide uzlaznom putanjom, tako da je od pet zaposlenih, dostigla broj od 150 zaposlenih.

Kompanija stalno radi na novim projektima i proširenju. Osim plasmana na domaćem tržištu, glavno tržište Sur Tec - Eurosjaja je Z. Evropa i J. Amerika.

TURIZAM I POLJOPRIVREDA NOVI ADUTI

Dizdarević ističe kako je konjički kraj prije rata bio poznat po metalnoj i drvnoj industriji, tradiciju nastavlja i danas, iako u zadnje vrijeme do izražaja dolazi turizam i poljoprivreda.

Drvna industrija Konjica je u svijetu prepoznatljiva po drvorezbarstvu, ručnoj izradi namještaja koju radi firma "Rukotvorine".

Što se tiče turizma urađeno je dosta infrastrukturalnih projekata, odnosno rekonstrisan je Stari most, razvijen je rafting, tako da danas na ovom prostoru djeluje 15 rafting klubova, izgrađeno je dosta turističkih objekata hotela, restorana, među kojima je i Garden City, restoran Han, Kula, Vidikovac, Orahovica... koji su danas zaštitni znak turizma ovoga grada.

POLJOPRIVREDA - JEDAN OD STRATEŠKIH PRAVACA

Poljoprivreda je kaže Dizdarević također jedan od strateških pravaca razvoja općine Konjic. U ovom pravcu formirano je Udruženje poljoprivrednih proizvođača. Kaže kako su ljudi sve više zainteresovani poljoprivrednu proizvodnju jer tu vide mogućnost egzistencije. Već petu godinu u Konjicu se održava i Festival hrane i Sajam poljoprivrede u Butrović Polju.

Konjic je područje koje ima čistu vodu i čist zrak te postoji mogućnost za proizvodnju eko hrane. Postoje projekti za proizvodnju bobičastog voća (maline, kupine, američke borovnice). Ljekobilje, i brusnica već odavno su svoje tržište našli u Italiji.

U cilju povezivanja i učenja od drugih predstavnici "Prvog koraka" boravili su u Njemačkoj, a iduće godine u planu je studijska posjeta Norveškoj, odnosno Udruženju privrednika ove zemlje.

"Nastojimo sarađivati sa svim organizacijama, tako da dobar kontakt imamo sa REDAH-om, RAŽ-om, REZ-om, imamo namjeru posjetiti Tešanj, Prijedor...", dodaje Dizdarević.

Jedan od projekata koji "Prvi korak" provodi zajedno sa Šumarstvom Prenj, a koji je odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša je sanacija i revitalizacija opožarenih površina na lokalitetu Kiser kod Konjica. Projekat bi trebao biti završen za mjesec dana.

Kao potencijal općine Dizdarević navodi energetiku. Kaže kako ovdje postoji mogućnost za izgradnju MHE, HE, solarnih elektrana, vjetroelektrana.

"Cilj nam je da mi budemo ti koji će privlačiti investitore i prezentirati mogućnosti ulaganja na području općine Konjic, zajedno sa općinom", kaže Dizdarević, izdvajajući čistu vodu i prirodne resurse kao adut ovog hercegovačkog kraja.

ekapija.ba

E. Kokor

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Contact

Economic Development Agency"PRVI KORAK" LLC Konjic
Musala No.1
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Photo Gallery