Workshop on the topic "The establishment of e-management for energy management in local government units"

29 Nov 2016
126 times

In organization of Development Agency "ZEDA", co-organizers Konjic Municipality and Economic Development Agency "PRVI KORAK" LLC Konjic, on Thursday, November 24, 2016., in the Council Hall of the Konjic Municipality, at 10:00 a.m, was held a workshop on the topic "Establishment of e-management for energy management in local government units."

The aim of the workshop is introducing the municipal administration the process of establishing an energy management system in municipalities.

It was presented the package of services - support that will provide Zenica Development Agency „ZEDA" within the project "Energy Efficiency Consultancy in BiH" implemented by the German Society for International Cooperation GIZ.

Besides the representatives of the Konjic municipality, the workshop was attended by representatives of other municipalities in Bosnia and Herzegovina.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Contact

Economic Development Agency"PRVI KORAK" LLC Konjic
Musala No.1
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Photo Gallery