Copy of Podrška privatnom sektoru

10 Apr 2015
800 times

Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida) poziva zainteresirane kompanije da se jave na poziv za dostavljanje prijedloga za 'Program podrške manjeg obima privatnom sektoru'.

Cilj ovog programa je pomoć realizaciji aktivnosti koje vode ka povećanju investicija, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju prodaje i izvoza.

Opći okvir za podršku je sadržan u programu grantova USAID Sida GOLD projekta.

Korištenje grant sredstava je prioritet (više informacija dostupno na http://goldproject.ba/ba/?page_id=343).

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Contact

Economic Development Agency"PRVI KORAK" LLC Konjic
Musala No.1
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Photo Gallery