Print this page

Copy of Podrška privatnom sektoru

10 Apr 2015
801 times

Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida) poziva zainteresirane kompanije da se jave na poziv za dostavljanje prijedloga za 'Program podrške manjeg obima privatnom sektoru'.

Cilj ovog programa je pomoć realizaciji aktivnosti koje vode ka povećanju investicija, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju prodaje i izvoza.

Opći okvir za podršku je sadržan u programu grantova USAID Sida GOLD projekta.

Korištenje grant sredstava je prioritet (više informacija dostupno na http://goldproject.ba/ba/?page_id=343).