Copy of Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa i projekata iz područja zaštite okoliša za 2015.godinu

10 Apr 2015
420 times

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 04.3.2015. godine Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu.

U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: pravne osobe, jedinice regionalne i lokalne uprave (kantoni, gradovi i općine), javne ustanove, privredna društva i druge pravne osobe.

Javni konkurs je objavljen 04.3.2015. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Predmet Javnog konkursa je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za programe/projekte, koji će se finansirati u okviru sljedećih programskih aktivnosti:

LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH,

LOT 2. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša,

LOT 3. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka,

LOT 4. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoja lokalnih zajednica,

LOT 5. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša,

LOT 6. Projekti u oblasti zaštite zraka i energetske efikasnosti.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete vidjeti na web stranici www.fzofbih.org.ba.

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Contact

Economic Development Agency"PRVI KORAK" LLC Konjic
Musala No.1
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Photo Gallery