Copy of Poziv za dostavljanje prijava - Fond za jačanje civilnog društva

10 Apr 2015
441 times

Norveška ambasada u Sarajevu objavljuje oglas za podnošenje prijava za dodjelu donacija iz Fonda za jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini.
Pomoć se daje na godišnjoj osnovi. Trajanje projekta ne može biti duže od 12 mjeseci, a vrijednost ne smije biti manja od 125.000,00 KM.
Opći cilj Fonda za jačanje civilnog društva je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva u BiH u njihovoj ulozi civilnih kontrolora koji vrše zagovaranje i nadgledanje prioriteta političkih i javnih institucija, njihovu izvedbu i reforme, te time doprinose društvenom i političkom razvoju u BiH.
Kao prioritetne oblasti za dobijanje sredstava iz ovog Fonda navode se sljedeće:
• Reforma pravosuđa
• Pomirenje i demokratizacija
• Borba protiv korupcije, transparentnost i odgovornost
• Nezavisni mediji i sloboda govora
• Ljudska prava marginaliziranih grupe, kao što su nacionalne, rodne i/ili ostale manjine
• Ravnopravnost spolova
• Ekonomski razvoj
• Čista energija i klimatsko prilagođavanje
Pravo prijave na ovaj poziv imaju Nevladine organizacije sa stalnim sjedištem u Bosni i Hercegovini. Prednost se daje lokalnim nevladinim organizacijama. Pored Nevladinih organizacija pravo prijave na ovaj poziv imaju i druge interesne grupe kao što su poslovni subjekti, univerziteti i druga pravna lica. Organizacija može biti lokalna, regionalna ili međunarodna. Regionalne i međunarodne organizacije mogu podnijeti prijavu pod istim uvjetima kao i lokalne, ali će morati dokazati dodanu vrijednost za postizanje općeg i pojedinačnih ciljeva Fonda za jačanje civilnog društva u odnosu na lokalne organizacije.
Organizacije koje su sastavljene od predstavnika ciljnih grupa, kao i organizacije koje rade u ime ciljnih grupa imaju pravo podnijeti prijavu za dodjelu sredstava. Organizacije koje rade u ime ciljnih grupa moraju elaborirati stepen uključenosti i učešća ciljnih grupa u projektnom prijedlogu.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete vidjeti na web stranici www.norveska.ba

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Contact

Economic Development Agency"PRVI KORAK" LLC Konjic
Musala No.1
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Photo Gallery