Copy of Raspisan poziv za prijavu projekata u okviru programa ERASMUS+

10 Apr 2015
331 times

Europska komisija je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga za financiranje projekata iz ERASMUS+ programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene aktivnosti koje se odnose, između ostalog, na obrazovnu mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, podršku reformi politike...

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih. Ove skupine, navodi se, ne moraju nužno biti u okviru organizacija mladih.

Aplikanti iz BiH od lipnja ove godine također sudjelovati u ovom pozivu kao i aplikanti iz 28 država članica Europske unije,zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška, države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslavenska Republika Makedonija.

Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz zemalja partnera.

Napomenimo da BiH ima mogućnost djelimičnog sudjelovanja u okviru ovog programa. Za aplikante iz BIH bit će sufinancirane aktivnosti i uspostave struktura u BiH vezano za europske mreže u oblasti obrazovanja: Eurydice, Euroguidance, Europass i Europski kvalifikacijski okvir, te Europske platforme za obrazovanje odraslih - EPALE i platforme namijenjene za suradnju osnovnih i srednjih škola eTwinning.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1 736,4 milijuna EUR. Za obrazovanje i osposobljavanje predviđeno je 1 536,5 milijuna EUR, za mlade 171,7 milijuna EUR, kroz program Jean Monnet - 11,4 milijuna EUR, za programa Sport-16,8 milijuna EUR.

Ukupan proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada Erasmusa+. Potencijalnim podnositeljima prijava savjetuje se da redovito prate godišnje programe rada Erasmusa+ i njihove izmjene objavljene na stranici: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm kako bi se informirali o proračunu dostupnom za sve aktivnosti obuhvaćene pozivom, navodi se u pozivu.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Contact

Economic Development Agency"PRVI KORAK" LLC Konjic
Musala No.1
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Photo Gallery